----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


     
Vi företräder företag och konsument, oberoende och objektivt, i Sak och Livförsäkring

Handen på ”Hjertat” hur insatt är Du?
Vi har kunskap och granskar kritiskt försäkringens insida!
Hur gör du?

Kontakta oss för mer information eller för att logga in på vår webbsida!

ISI AB
Tfn 0303-848 00
E-post: info@isiab.se
Support: ISI 123 Support >>
 
   Inloggning till ISI 123  
 
 Användarnamn:

 Lösenord:


 
Kompetensområden
 
 
Tjänste/privat pension
Pensionsstiftelse
Exitförmåner
Kapitalförsäkring/placering
Förvaltning
Riskkoncept/grupp & individuell
Riskanalys
Pensionsanalys/placering
Vinstandelsstiftelse
Kompanjonrisk
Upphandling
Individuell utredning
 
 
Företags
Ansvar
Konsultansvar
Transport
Entreprenad
Vagnpark
Företagsbil
Tjänstereseförsäkring
Sjukvård
Villa/hem
Bil/båt
Riskanalys
Upphandling